WIZA DO USA

 
OD 15 LAT POMAGAMY W UBIEGANIU SIĘ O WIZY DO USA. 
WYPEŁNIMY ELEKTRONICZNY WNIOSEK DS-160 I UMÓWIMY
CIĘ NA ROZMOWĘ Z KONSULEM. Z NAMI PROCEDURA WIZOWA
JEST ŁATWIEJSZA NIŻ MYŚLISZ
 

Dla kogo wiza, dla kogo ESTA?

Od 11 listopada 2019 obywatele Polski mogą podróżować do USA bez wizy, po dokonaniu rejestracji w systemie ESTA. Uzyskanie rejestracji umożliwia pobyt w USA nie przekraczający 90 dni w celu: turystycznym, prywatnym, biznesowym lub przejazd tranzytem. Należy posiadać bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż. Paszport powinien być ważny co najmniej 90 dni.

Zezwolenia na wjazd w systenie ESTA nie otrzymają osoby które:
 • były w przeszłości karane lub aresztowane (nawet jeśli areszt nie był wynikiem wyroku skazującego lub osoba została uniewinniona);
 • osoby cierpiące na poważną chorobę zakaźną;
 • osoby które nie zostały wpuszczone na teren Stanów Zjednoczonych, zostały deportowane lub przekroczyły dozwolony termin pobytu;
 • osoby, które w okresie od 1 marca 2011 przebywały na terenie Iraku, Iranu, Syrii, Sudanu, Libii lub Jemenu.
Osoby, które w przeszłości otrzymały odmowę wydania wizy, mogą dokonać rejestracji w systemie ESTA. W przypadku odrzucenia wniosku o rejestrację, mogą w dalszym ciągu aplikować o wizę w Konsulacie USA. 

Uzyskanie autoryzacji w systemie ESTA nie stanowi gwarancji otrzymania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Ostateczną decyzję podejmuje pracownik Customs and Border Protection w porcie wjazdu. 

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rejestracji w systemie ESTA przejdź do zakładki ESTA.

Jeżeli chcesz ubiegać się o wizę w konsulacie USA, zapoznaj się z procedurą. 

Jakie dokumenty potrzebuję?

 • Ankietę pomocniczą, na podstawie której wypełnimy za Ciebie wniosek DS160, pobierz ankietę: ankieta dla mężczyzny, ankieta dla kobiety, ankieta dla dziecka do lat 14, ankieta dla załogi statku lub samolotu
 • Zdjęcie biometryczne o wymiarach min 600 pikseli x 600 pikseli wykonane na na białym tle, w formacie elektronicznym (poproś fotografa o przesłanie zdjęcia mailem lub wgranie na płytę CD)
Osoby ubiegające się o wizę w związku z wyjazdem do szkoły w USA, powinny dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w systemie SEVIS.

Jak przebiega procedura?

Na podstawie informacji zawartych w ankiecie pomocniczej, wypełnimy
za Ciebie wniosek DS 160. Po zaksięgowaniu płatności na koncie konsularnym, skontaktujemy się telefonicznie aby ustalić termin spotkania
w Konsulacie USA w Krakowie lub Warszawie.  

Na rozmowę z Konsulem USA należy pojechać osobiście, z wyjątkiem osób, które ukończyły 80 lat i dzieci do lat 14. O wizę bez rozmowy mogą również ubiegać się osoby, które spełniają poniższe kryteria:
 • otrzymały poprzednią wizę po 10 grudnia 2007 r., 
 • przeszły procedurę skanowania odcisków 10 palców, 
 • od wydania ostatniej wizy nie otrzymały odmowy wydania wizy 
 • ich dane osobowe nie uległy zmianie
 • ubiegają się o wizę tej samej kategorii
 • ubiegają się o wizę w placówce konsularnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania
Konsulat USA ma prawo wezwania na rozmowę każdej osoby ubiegającej się o wizę, również osoby spełniającej w/w kryteria.

Po rozmowie z Konsulem USA, paszport wraz z wizą jest odsyłany przez Konsulat USA za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT na wskazany adres (płatne 24 zł  kurierowi przy odbiorze) lub najbliższy punkt TNT (usługa bezpłatna). 

Jeśli paszport odbiera osoba upoważniona musi przedłożyć:
 • dokument tożsamości ze zdjęciem 
 • kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem właściciela paszportu 
 • upoważnienie podpisane przez właściciela paszportu zawierające imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko właściciela paszportu
W przypadku osób niepełnoletnich można przedłożyć kserokopię paszportu, innego dokumentu tożsamości lub kopię aktu urodzenia. 

Jak długo czekam na wizę?

Procedura wizowa zajmuje ok 3 tygodnie od momentu przesłania
do nas dokumentów do momentu odesłania paszportu przez konsulat. Procedura ekspresowa oznacza, że wyznaczymy termin spotkania w przeciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności na naszym koncie. Termin wizyty jest uzależniony od wolnych terminów udostępnionych przez Konsulat.

Ważne informacje

Wiza do USA wydawana jest zwykle na 10 lat i uprawnia do wielokrotnego wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Decyzję o przyznaniu wizy podejmuje Konsul USA po osobistej rozmowie oraz w oparciu o informacje zawarte we wniosku DS 160. Wcześniejsze odmowy nie są przeszkodą w ponownym ubieganiu się o wizę, o ile nie został przekroczony dozwolony czas pobytu w USA.


Ubezpieczenie

Zachęcamy do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na czas podróży zagranicznej. Właścicielem serwisu Wiza Expert jest TB Alces Sp. z o.o. Pomagamy w uzyskaniu wiz od 18 lat. Nasza strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Gwarantujemy ochronę Państwa danych osobowych oraz sprawną realizację procedury wizowej.