WIZA NA BIAŁORUŚ

 
OD 15 LAT POMAGAMY W UZYSKANIU WIZ NA BIAŁORUŚ. WYPEŁNIJ WNIOSEK WIZOWY, MY ZAJMIEMY SIĘ FORMALNOŚCIAMI. 
 

Ważne informacje

Jeżeli podróżujesz do Mińska samolotem i Twój pobyt nie przekroczy
5 dni, nie potrzebujesz wizy wjazdowej. Wymagane jest ubezpieczenie zdrowotne oraz środki finansowe na czas pobytu (min 46 Rubli białoruskich czyli ok 23 Euro na każdy dzień pobytu). Wylot musi nastąpić z lotniska w Mińsku. Bez wizy można również wjechać do Grodna i Brześcia. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Uzyskanie wizy jest niezbędne jeżeli planujesz podróż w inny rejon Białorusi, twój wyjazd ma charakter biznesowy, tranzytowy lub prywatny, oraz gdy będziesz podróżować do Mińska samochodem lub pociągiem.

Jakie dokumenty potrzebuję?

  • Paszport - ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wyjazdu z Białorusi, posiadający 2 wolne strony
  • Zdjęcie - aktualne, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, zrobione na wprost na białym tle
  • Wniosek wizowy - zostanie wygenerowany automatycznie po złożeniu zamówienia
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia - możesz zamówić ubezpieczenie
    w kolejnym kroku

Dodatkowo, w zależności od rodzaju wizy o którą się ubiegasz, dołącz poniższe dokumenty.

Wiza prywatna do 14 dni - kopia paszportu osoby zapraszającej (strona z danymi osobowymi i strona z meldunkiem), wiza uprawnia do jednorazowego wjazdu na teren Białorusi.

Wiza prywatna powyżej 14 dni - zaproszenie od obywatela Białorusi wystawione przez białoruski Urząd Obywatelstwa i Migracji (oryginał).

Wiza służbowa krótkoterminowa - zaproszenie od firmy białoruskiej zgodne
z wymogami konsulatu, akceptowana wyraźna kserokopia. 

Wiza służbowa długoterminowa - zaproszenie od firmy białoruskiej zgodne
z wymogami konsulatu w oryginale, kopia kontraktu z firmą zapraszającą oraz oryginał/kopia wierna do wglądu, pismo do Wydziału Konsularnego z prośbą
o wydanie wizy służbowej dla pracownika (proszę podać numer paszportu oraz termin wyjazdu), zaświadczenie o zatrudnieniu w oryginale.

Wiza tranzytowa - kserokopia wizy docelowej 

Wiza turystyczna - voucher turystyczny lub rezerwacja hotelowa potwierdzona pismem z hotelu na papierze firmowym z pieczątką i podpisem, może być przesłana mailem (potwierdzenia z systemów rezerwacyjnych nie są honorowane). Decyzję o przyznaniu wizy podejmuje Konsul, czas wizowania może być dłuższy niż w przypadku innych rodzajów wiz.

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia, wymagane są kopie stron paszportów rodziców zawierających dane osobowe ze zdjęciem.


Jak długo czekam na wizę?

Procedura wizowa w trybie zwykłym trwa ok 14 dni. W trybie ekspresowym
ok 7 dni. W okresie świąt polskich lub białoruskich czas ten może wydłużyć się o dni wolne od pracy.Ubezpieczenie

Zachęcamy do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na czas podróży zagranicznej. Właścicielem serwisu Wiza Expert jest TB Alces Sp. z o.o. Pomagamy w uzyskaniu wiz od 18 lat. Nasza strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Gwarantujemy ochronę Państwa danych osobowych oraz sprawną realizację procedury wizowej.